นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม
แหล่งท่องเที่ยว
เพ็ญเดือนสี่ กวนข้าวเหนียวแก้ว ข้าวเหนียวแดง
11 กรกฎาคม 2563

ข้าวเหนียวแก้ว ข้าวเหนียวแดง ทำกันในงานเพ็ญเดือนสี่

            งานปิดทองไหว้พระหลวงพ่ออุโมงค์ ของวัดสว่างอารมณ์ ตำบลนครชุม เริ่มตั้งแต่ วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4 ของทุกๆปี ก่อนนี้งานจะมีถึง 7 วัน 7 คืน มหรสพก็จะมีเพียงลิเกกับรำวงเท่านั้น ใครจะดูลิเกจะต้องซื้อตั๋วเข้าไปดู ส่วนรำวงนั้น ดูฟรี แต่จะรำต้องซื้อบัตรขึ้นเวทีไปรำวงกัน  ผ่านประตูก็ต้องเสียตังค่าบัตรจึงจะเข้าไปเที่ยวงานวัดได้ เดี๋ยวนี้งานลดลงเหลือ 5 คืน

            งานนี้จะมีการกวนข้าวเหนียวแก้ว- ข้าวเหนียวแดงไปทำบุญกัน แต่ละบ้านก็ทำกันเองเหลือจากทำบุญ ส่วนที่เหลือก็จ่ายแจกแลกเปลี่ยนกันกิน เช่นเดียวกับเพ็ญเดือน  3 พระบรมธาตุ ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไป คณะกรรมการวัดจะช่วยกันกวนที่วัด โดยเริ่มต้นกันในวันขึ้น 14 ค่ำ   ชาวบ้านต้องประกอบอาชีพไม่มีเวลาพอที่จะมาจัดทำกันเองเหมือนก่อน แต่ก็ซื้อข้าวเหนียวแดง ข้าวเหนียวแก้วของวัดไปทำบุญ และแจกจ่ายญาติพี่น้องเพื่อนบ้าน ในตอนกลางคืนก็จะมีมหรสพแสดงเช่นลิเก รำวงย้อนยุค ภาพยนตร์ และจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียน เพื่อนำไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ซึ่งมีหลวงพ่ออุโมงค์เป็นประธาน