นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม
แหล่งท่องเที่ยว
เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้ในนครชุม
12 กรกฎาคม 2562

นางอริยา ปานจีน ผู้ตามรอยพ่อหลวง

           ชุมชนนครชุมร่วมใจ อยู่ริมคลองสวนหมาก บรรยากาศร่มรื่น ผู้คนการจราจรไม่พลุกพล่าน เงียบสงบ เหมาะแก่การเที่ยวชมศึกษาหาความรู้และพักผ่อน มีผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ผลหม่อน ชมพู่ มะกอก มะละกอ ฝรั่ง มะม่วง ฯลฯ

           ในการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากในปัจจุบัน พืชผักในท้องตลาด มีการปนเปื้อนสารใช้ปุ๋ยเคมี มีการตกค้างของสารเคมี ยาฆ่าแมลง จำนวนมาก มีการสะสมสารพิษต่างๆในร่างกาย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จึงปลูกผักโดยปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก แทนการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง เพื่อสุขภาพ.

            จุดเด่น  เที่ยวชมการปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อ  อากาศดี แจ่มใส จะเห็น ฝูงแย้ออกมาอาบแดด  มีผลผลิตให้เลือกตามความต้องการ นักท่องเที่ยวร่วมทำกิจกรรม การปลูกผัก เลี้ยงปลา