นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม
แหล่งท่องเที่ยว
เมี่ยงคำ ขนมไทยโบราณ มีขายทุกเช้าในนครชุม
12 กรกฎาคม 2562

ดำรง สินอยู่.

          กว่าอายุ 60 ปี ที่สืบทอดการทำเมี่ยงคำและขนมโบราณชนิดต่างๆ การทำขนมกวน ข้าวเหนียวแดงกวน การเผาข้าวหลาม ขนมไทย ขนมดอกดิน ขนมตะโก้ ขนมเปียกปูน ขนมปลาแนม ขนมต้ม ฯลฯ จากมารดา เมื่อเด็กๆตั้งแต่จำได้ก็เห็นมารดา ทำขนมนี้มาตลอดและเป็นลูกมือคุณแม่ ขนมที่จะนำเสนอนี้ชื่อ เมี่ยงคำ