นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม
แหล่งท่องเที่ยว
แกงหยวก บ้านปากคลองกลาง รสชาดไม่แพ้ใคร
12 กรกฎาคม 2562

นางสมหวัง กันฑะ

          สมหวังได้พัฒนาให้แกงในรูปแบบแกงหยวกโบราณ โดยให้พัฒนาถึงทางรสชาติ ให้มีความรู้สึกถึงความโบราณโดยการเน้นให้มีกลิ่นหอมของปลาย่าง เพื่อที่จะให้ถูกปากเพิ่มประสิทธิภาพต่อผู้บริโภคมากขึ้น และเพื่อที่จะต่อยอดให้เข้าสู่ทางการตลาดได้มากขึ้นในปัจจุบัน

          ได้รับความรู้มาจาก นางเปื่อง สุดไทย ผู้เป็นมารดา ปัจจุบันประกอบอาชีพ รับจ้างทำกับข้าวในงานต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้นำแกงหยวกมาประยุคให้มีความโบราณและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  จึงได้ทำการพัฒนา รสชาติ และเครื่องปรุงให้ได้มาตรฐานมากขึ้นและนางสมหวัง กัณฑะ ได้รับการสอนทำแกงหยวกมาตั้งแต่อายุ 14 ปี จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 48 ปี

           จุดเริ่มต้นของแหล่งกิจกรรม คือ แกงหยวกรับประทานกันในหมู่บ้านและเวลามีงานทางศาสนาต่างๆ ก็ร่วมกันทำเพื่อที่นำไปทำบุญ ซึ่งทำให้เกิดความคิดว่า เราสามารถ...ประยุกค์แกงหยวกนี้ ให้มีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น โดยมีจุดประสงค์ที่จะเขียนแบบสำรวจ โครงการ”ส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมนครชุม” เพื่อที่จะได้นำมาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น