นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สินค้าชุมชน น้ำพริกคุณยาย
2 กรกฎาคม 2563

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณยายออมสิน โทรศัพท์ 0877354415