นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สินค้ากลุ่มสตรี "จักสานจากเส้นพลาสติก"
2 กรกฎาคม 2563

ตะกร้าจักสานจากเส้นพลาสติก สนใจติดต่อ คุณยายออมสิน หมายเลขโทรศัพท์ 0877354415 หรือเทศบาลตำบลนครชุม มีให้เลือกมากมาย ราคาต่อรองกันได้ สนับสนุนกลุ่มสตรีและกลุ่มผู้สูงวัย