นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจรับงานจ้างเหมาติดตั้ง GUARD RAIL สายทางเลียบคลองสวนหมากฝั่งตะวันตก จำนวน 9 จุด
1 กรกฎาคม 2563