นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาบูรณะปรับปรุงผิวจราจรสายทาง ถนนห้าง ร.๕ (ถนนซอยบ้านห้าง ร.๕) หมู่ที่ ๖
22 มิถุนายน 2563