นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม
ข่าวรับสมัครงาน
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ2563
9 มิถุนายน 2563