นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม
ข่าวรับสมัครงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
27 พฤษภาคม 2563