นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในการสอบเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
23 สิงหาคม 2562