นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม
ข่าวรับสมัครงาน
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
9 สิงหาคม 2562