นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
30 กรกฎาคม 2562