นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ที่ 5-6-7 กรกฎาคม 2562 เที่ยวชมและอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านนครชุม
26 มิถุนายน 2562

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 (วันเดียวเท่านั้น)  ชมการแสดงพื้นบ้าน "ทุ่งมหาราช"  วิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ชาวบ้านปากคลองสวนหมาก