นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม
ภาพกิจกรรม
จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 40 รายการ

ศูนย์บริการสาธารณสุขออกบริการตรวจสุขภาพฟ... (ดู : 49)

อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 5 ชุมชนนครชุมร่วมใจและเจ้าพ่อเสือ นำผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจสุข...

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพโดยกรมบัญช... (ดู : 50)

ประชาสัมพันธ์ให้ชาวเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ทราบดังนี้ ตั้งแต...

ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาวาตภัย (ดู : 64)

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลนครชุม โดยนางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลนคร...

ผู้สูงวัยถ่ายทอดภูมิปัญญา (ดู : 34)

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการถ่ายทอดภูมิปัญญา ผู้สูงวัยกับเด็กนักเรียนอนุบาลกำแพงเพชร...

จำหน่ายตะกร้าจากเส้นพลาสติกผู้สูงวัย กิจ... (ดู : 37)

มีจำหน่ายค่ะ ฝีมือผู้สูงวัยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนครชุม ติดต่อได้ที่ คุ...

กิจกรรมเยี่ยมเพื่อนของผู้สูงอายุ (ดู : 32)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ที่จัดกิจกรรม "เพื่อนเยี่ยมเ...

การให้ความรู้ P.M.2.5 (ดู : 25)

ศูนย์ผู้สูงอายุจัดอบรมการให้ความรู้ P.M.2.5 แก่ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนครชุม ให้ได้รู้ถึงข้อม...

การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (ดู : 24)

ศูนย์ผู้สูงอายุฯ กับกิจกรรมส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ...

ชาวนครชุมกินแกงขี้เหล็กในวันเพ็ญเดือนสิบ... (ดู : 26)

รวมพล พ่อครัว แม่ครัวชาวนครชุมโขลกน้ำพริก แกงขี้เหล็กบริเวณตลาดย้อนยุคนครชุม

ไปที่หน้า