นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม
แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
999 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 6 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทร. 055-799821-2 แฟกซ์ 055-799823 Email: E-mail: info@nakhonchum.go.th
 • แบบฟอร์มแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
 • หัวข้อร้องเรียน *
 • รายละเอียด *
 • ชื่อ - นามสกุล *
 • เบอร์โทร *
 • อีเมล์
 • รหัสยืนยัน *
 •  
 •  
  * กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียด